Stichting Oudorperhout
wat er mis gaat, wordt u duidelijk in de volgende video van de
Alkmaarse weidevogelbeschermer Hans Mannes (duur 2 min.): 
Red de kieviet en grutto in Oudorperhout!en onderteken de petitie van de Stichting Oudorperhout en Stichting Animo
(vertegenwoordigt elf natuurorganisaties) op:
Let op: uw ondertekening is pas geldig nadat u de mail bevestigt, die u van Petities.nl ontvangt!
steun de Stichting met de koop van het prachtige weetjeskwartetspel
Het gaat heel slecht met de weidevogels in Nederland. Eieren uitbroeden lukt nog wel maar daarna hun donzige nakomelingen grootbrengen gaat steeds vaker mis. Oorzaak: tijdens de periode maart-juni een te laag waterpeil en geen bloemrijkheid in de weilanden. Voor de ouders is het voedsel in de bodem onbereikbaar door de harde, verdroogde bovenlaag en vanwege de afwezigheid van bloemen blijven de insecten weg en hebben de opgroeiende kuikens geen schuilmogelijkheden. De hongerende en verzwakte kuikens zijn dan een makkelijke prooi voor de kraai en andere predatoren. Omdat zij zich niet succesvol kunnen voortplanten is er sprake van een dramatische daling van kievieten en grutto’s die het ook in de Oudorperhout elk jaar vergeefs proberen.
Ons stichtingsbestuur is al vijf jaar bezig om in de Oudorperhout de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren. Dankzij donaties hebben wij twee van de grootste weidevogelexperts in Nederland kunnen inschakelen: Ton Pieters, sinds 2012 onze vaste adviseur, en afgelopen winter eenmalig Jan van der Geld, medeauteur van het boek ‘Weidevogels in een veranderend landschap’; bij elkaar ruim 80 jaar ervaring met weidevogels in Nederland en daarbuiten. Aanleiding om de heer van der Geld in te schakelen was een rapport van een adviesbureau, ingehuurd door de beheerder van Oudorperhout (Stadswerk072), dat concludeert dat een waterpeilverhoging niet nodig zou zijn. Zowel Jan van der Geld als Ton Pieters weerlegden die conclusie en gaven aan dat verhoging van het waterpeil met 17 cm in het voorjaar het belangrijkste onderdeel behoort te zijn van het pakket aan verbetermaatregelen. Met dat peil staan van de twee weilanden waar de meeste kievieten en grutto’s broeden de greppels vol; alle andere weilanden liggen hoger.
Samen met Stichting Animo, Vogelwerkgroep Alkmaar en vogelweidebeschermer Hans Mannes hebben wij het college van B en W gevraagd het advies van de twee weidevogelexperts over te nemen. Helaas wil B en W niet verder gaan dan een verwaarloosbare verhoging van slechts 3 cm. Vooralsnog lijkt het besef afwezig te zijn dat óók in Oudorperhout het vijf voor twaalf is om de weidevogels te redden.

Wij hebben nu onze hoop gevestigd op de gemeenteraad én op mensen die de Oudorperhout een warm hart toedragen. 15 december willen wij de raad een petitie overhandigen. Deze petitie kunt u ondertekenen via onderstaande link: